حتما برای شما هم اتفاق افتاده است که با سفر به یک منطقه از کشور در بازارجه های محلی آن منطقه انواع صنایع دستی را مشاهده کنید که تابحال از وجود این نوع از کارها خبر نداشته اید و از زیبائی این کارها حیرت زده شوید. ما به شما کمک می کنیم که این اثرهای هنری زیبا را در هر زمان که بخواهید در اختیار داشته باشید و از کیفیت و اصل بودن آن مطمئن باشید. فروشگاه صنایع دستی و سنتی ال هنر با هدف ارائه بهترین و زیباترین کارهای هنرمندان ایران راه اندازی شده تا با معرفی و فروش این اثرها گامی در جهت اشتغالزائی و ماندگار کردن فرهنگ و هنر ایران زمین برداشته باشد سعی ما این است تا هنرهای هنرمندان صنایع دستی مختص یک منطقه باقی نماند و در تمام کشور ارائه شود.

رأی دهید